domingo, 10 de agosto de 2008

De islam in nederland

De islam probeert de gehele wereld te domineren. Het doel van de islam is dat uiteindelijk alle mensen op aarde in allah en de profeet geloven en leven naar de wetten van de koran en de sharia. Dat is zelf's een islamitische opdracht.Het is fout om te veronderstellen dat de islam zich in nederland aan de grondwet zal houden, want voor moslim's staan de wetten van de islam boven iedere grondwet. Het is gewoon een kwestie van tijd dat de islam gebruik zal gaan maken onze democratische grondrechten. Dan zullen moslim's vertegenwoordigd zijn in de politiek en de regering. Dan is de stap naar de invoering van de sharia weer wat dichterbij. Dan is de vraag; wat zal hun tegenhouden? Vooral links denkt vanuit het idee dat alle culturen gelijkwaardig zijn, het allemaal wel zal loslopen met dat gevaar. Dat zal een historische vergissing blijken. We hoeven alleen maar even te kijken naar die landen waar de islam domineerd. Wie kan mij garanderen dat dit hier onmogelijk zal zijn? Veel nederlanders vinden onze cultuur zo vanzelfsprekend dat ze zich niet kunnen indenken dat dit wel eens ten einde zou kunnen komen. De trent in de islam is verdere radicalisering.Daar waar christenen openlijk twijfelen aan hun geloof en het bestaan van god, lijken moslim's alleen maar fundamenteler te worden in hun geloof. Moslim's houden sterk vast aan hun geloof. We zien nu al veel conflicten met moslim's in nederland als we openlijk de islam bekritiseren. Dat zal alleen maar toenemen wannneer hier meer moslim's zijn. En moslim's zijn de snelst groeiende minderheid. Binnen een eeuw vormen zij de meerderheid. Dan is er geen weg meer terug. En het is zelfs de vraag of er nu nog wel een weg terug is.

lunes, 4 de agosto de 2008

Dictatuur van de vrijheidWat is er beter voor een mens dan vrij te kunnen doen wat je wilt zonder dat vervelende regeltjes beperkingen opleggen?

De democratie kan heel gemakkelijk een einde maken aan uw en mijn vrijheid. Want binnen de democratie beslist de meerderheid. Wanneer de meerderheid beslist dat we minder individuele vrijheid zouden moeten hebben, kan dit een feit worden. De democratie kan zelfs omver worden geworpen wanneer de meerderheid daartoe zou beslissen. Daarom ben ik voor de dictatuur van de vrijheid. Binnen deze dictatuur zal het onbespreekbaar zijn om de vrijheid van het individu aan banden te leggen. In het huidige systeem van de democratie is het namelijk mogelijk dat bijvoorbeeld moslim's wanneer deze in de meerderheid zouden zijn, de sharia in gaan voeren. Deze mogelijkheid zouden we op voorhand moeten uitsluiten. De sharia zou een einde kunnen maken aan onze cultuur van vrijheid en tolerantie. Die mogelijkheid moeten we beslist niet onderschatten. De islam is de snelst groeiende minderheid in ons land. Over een eeuw zullen moslim's hier de meerderheid vormen. Laten we ons daar al vast nu zorgen over maken voor het te laat is.

Binnen de dictatuur van de vrijheid kunnen we niet meer stemmen. Dat is ook niet nodig, want ieder zal vrij kunnen doen wat zij of hij wil zonder daarbij anderen in hun vrijheid te beperken. Vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. We hebben dezelfde rechten als onze medemensen en moeten daarom ook met anderen rekening houden. Dat is logsich en verdedigbaar. Om de vrijheid van het individu te garanderen zullen overal camera's worden geplaatst om te waken over uw veiligheid en vrijheid. Wie niet veilig over straat kan is namelijk niet vrij. Daarom zal de pakkans van criminelen sterk worden vergroot dankzij camera's en de invoering van een dna-databank waar de gegevens van iedere burger zullen worden opgelagen. De belastingen zullen hervormd worden, want de belastingdienst maakt gebruik van methoden die lijken op die van de georganiseerde misdaad. Afpersing, dreiging en onvrijwilligheid kunnen niet bestaan in de vrije samenleving. Er dient alleen betaalt te worden voor gevraagde diensten. Belasting heffen voor ongevraagde diensten zal worden afgeschaft. De overheid mag geen winst meer maken op de belastingen.

De bijbel, de koran en de torah zijn boeken die aanzetten tot haat tegen homosexuelen en ongelovigen. Ze zullen op de lijst komen te staan van ongewenste boeken. Alles wat vrijheid beperkt, zal zoveel mogelijk worden onderdrukt. Intolerantie zal niet langer getolereerd worden.